Kontakty

Mgr. Petra
Bůnová
petra.bunova@zsloukov.czředitelka školy
Mgr. Hana
Lukešová
hana.lukesova@zsloukov.cztřídní učitelka 1. tř.
pohybové hry,
zdravotnice, KMČ
Mgr. Eliška
Malečková
eliska.maleckova@zsloukov.cztřídní učitelka 2. a
3. tř.
výzdoba školy,
umělecká řemesla
Mgr. Martina
Spanilá
martina.spanila@zsloukov.cztřídní učitelka 4. a
5. tř.
výzdoba školy,
umělecká řemesla
Mgr. Dagmar
Erlebachová
dagmar.erlebachova@zsloukov.cztřídní učitelka 6. tř.
výchovné
poradenství
Mgr. Hana
Kynčlová
hana.kynclova@zsloukov.cztřídní učitelka 7. tř.
čtenářská
gramotnost
web školy
Mgr. Jitka
Honců
jitka.honcu@zsloukov.cztřídní učitelka 8. tř.
koordinátor EVVO
Mgr. Petra
Jakubů
petra.jakubu@zsloukov.cztřídní učitelka 9. tř.
školní knihovna
Mgr. Radek
Čuma
radek.cuma@zsloukov.czmetodik prevence
výpočetní technika
Iva
Štěpánová
iva.stepanova@zsloukov.czVŠJ
školní družina
Dagmar
Pršalová
dagmar.erlebachova@zsloukov.czvedoucí učitelka MŠ
Pavlína
Lukešová
pavlina.lukesova@zsloukov.czučitelka MŠ