Prohlášení o přístupnosti a zásady používání cookies

Webová prezentace Krakonošovy ZŠ a MŠ Loukov, p.o. je vytvořena s ohledem na přístupnost a bezbariérovost webu tak, aby splňovala všechny důležité zásady přístupnosti metodik Blind friendly web, WCAG 2.0 a vyhlášky č. 64/2008 Sb.. Pro prezentaci všech informací v této webové prezentaci je použita nejnovější verze značkovacího jazyka HTML5, spolu s CSS předpisy stylů, což umožňuje kompletně oddělit vzhled prezentace od samotných informací. Tato skutečnost pak … Číst dál

GDPR

Protože je Krakonošova základní škola a mateřská škola Loukov, příspěvková organizace  veřejnou organizací a zpracovává různé druhy osobních údajů žáků, zákonných zástupců, zaměstnanců, obchodních partnerů a dalších osob, platí i pro nás Nařízení EU č. 2016/679 ze dne 27.4.2016 Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR – General Data Protection Regulation). Cílem všech zaměstnanců Krakonošovy … Číst dál

Skip to content