Poděkování

Děkujeme Mysliveckému spolku Háje nad Jizerou, jmenovitě manželům Šedivým za skvělou pomoc při organizaci dětského dne.

Děkujeme Výjezdové jednotce PO Háje nad Jizerou za perfektní pomoc při realizaci projektového dne “Bezpečnost a ochrana zdraví”.

Děkujeme firmě Gerl s.r.o. Háje nad Jizerou za poskytnutí různých druhů látek pro ZŠ a MŠ na výrobu kulis a kostýmů pro děti a do hodin výtvarné výchovy a pracovních činností.

Děkujeme panu Šimůnkovi za sponzorský dar – vybavení šatny mateřské školy novým nábytkem.

Skip to content