ČESKOSASKÉ ŠVÝCARSKO

Žáci druhého stupně naší školy se zúčastnili výletu do národního parku Českosaské Švýcarsko. Během tří dní navštívili Pravčickou bránu, propluli Divokou i Tichou soutěsku na pramici a v indiánské vesničce se seznámili se životem indiánských kmenů. Zde si vyzkoušeli ulovit bizona, vyrobili si náramek z kůže a na závěr se zmalovali jako praví indiáni. Také navštívili voňavou Růžovou zahradu v Děčíně a mnozí si odtud odnesli ustřiženou růži. Počasí se velmi vydařilo a tak všichni v pohodě poznali další kousek naší krásné vlasti.

Odkaz

Skip to content