Historie školy

Loukovská škola byla založena r. 1775. V této době se vyučovalo na faře v Loukově a později v budově, ze které se stal chudobinec. Prvním učitelem byl pan Josef Vancl, rodák z Jilemnice. V roce 1875 navštěvovalo školu 160 dětí z vesnic Rybnice, Loukov, Bystrá a Háje nad Jizerou. V roce 1889 byla postavena první část dnešní školy v Loukově – „stará budova“. Rok 1890 znamenal pro obec a tedy i pro školu čas pohody a rozkvětu. Továrník pan Gerl zaměstnával stále více dělníků a lidem se dobře dařilo. V obci působil ochotnický spolek, který zakoupil pro školu prapor v barvách trikolory.

A léta plynula….. Těžká období dvou světových válek a komunistické diktatury se dotkla obce, učitelů i žáků stejně jako všech obyvatel naší země. Ani v těchto dobách však loukovští učitelé neztráceli elán, tvořivost a lásku k dětem. Mezi ty, kteří se nesmazatelně zapsali do historie školy, jistě patří z dob předválečných řídící učitel pan Josef Jarý a pan Josef Vodháněl. Z nedávné minulosti je to jistě pan Jiří Hylmar, který svým krásným přístupem k žákům i ke své práci dokázal povznést učitelské řemeslo na velmi vysokou úroveň, paní Miluše Vejnarová, která škole věnovala ohromnou spoustu energie, píle a pracovitosti a pan Miloslav Šulc, který vnesl do školy ducha hravosti, nápaditosti a „krakonošoviny“. Ale to jsme již téměř v současnosti. V roce 1993 je dokončena stavba nové školní budovy, kam se přestěhoval druhý stupeň a kde vznikly tří krásné podkrovní byty pro zaměstnance školy. Došlo ke sloučení ředitelství mateřské a základní školy.

Skip to content