8. třída

Ve čtvrtek 10. 5. 2018 – 2. slohová práce (úvaha) – nezapomenout si vzít připravenou práci s sebou