Učitelský sbor

Mgr. Petra Bůnová
petra.bunova@zsloukov.cz
ředitelka
Mgr. Martina Spanilá
martina.spanila@zsloukov.cz
1. st.,výzdoba školy, umělecká řemesla
Mgr. Hana Lukešová
hana.lukesova@zsloukov.cz
1. st., zdravotnice, KMČ, pohybové hry
Mgr. Eliška Malečková
eliska.maleckova@zsloukov.cz
1. st., výzdoba školy, umělecká řemesla
Mgr. Jitka Honců
jitka.honcu@zsloukov.cz
2. st., koordinátor EVVO
Mgr. Dagmar Erlebachová
dagmar.erlebachova@zsloukov.cz
2. st., výchovné poradenství
Mgr. Radek Čuma
radek.cuma@zsloukov.cz
2. st., metodik prevence, výpoč. technika
Mgr. Petra Jakubů
petra.jakubu@zsloukov.cz
2. st., školní knihovna
Dagmar Pršalová
dagmar.prsalova@zsloukov.cz
vedoucí učitelka MŠ
Iva Štěpánová
iva.stepanova@zsloukov.cz
školní družina, VŠJ
Pavlína Lukešová
pavlina.lukesova@zsloukov.cz
učitelka MŠ
Mgr. Hana Kynčlová,
hana.kynclova@zsloukov.cz,
2. stupeň, čtenářská gramotnost
Kateřina Malečková,
katerina.maleckova@zsloukov.cz,
2. stupeň