Učitelský sbor

Mgr. Petra Bůnová

petra.bunova@zsloukov.cz

ředitelka

Mgr. Martina Spanilá

martina.spanila@zsloukov.cz

1.stupeň, výzdoba škola, umělecká řemesla

Mgr. Hana Lukešová

hana.lukesova@zsloukov.cz

1.stupeň, zdravotnice, KMČ, pohybové hry

Mgr. Eliška Malečková

eliska.maleckova@zsloukov.cz

1.stupeň, výzdoba školy, umělecká řemesla

Mgr. Jitka Honců

jitka.honcu@zsloukov.cz

2.stupeň, koordinátor EVVO

Mgr. Dagmar Erlebachová

dagmar.erlebachova@zsloukov.cz

2.stupeň, výchovné poradenství

Mgr. Radek Čuma

radek.cuma@zsloukov.cz

2.stupeň, metodik prevence, výpočetní technika

Mgr. Petra Jakubů

petra.jakubu@zsloukov.cz

2.stupeň, školní knihovna

Mgr. Hana Kynčlová

hana.kynclova@zsloukov.cz

2.stupeň, čtenářská gramotnost, web školy

Iva Štěpánová

iva.stepanova@zsloukov.cz

školní družina, VŠJ

Dagmar Pršalová

dagmar.prsalova@zsloukov.cz

vedoucí učitelka MŠ

Pavlína Lukešová

pavlina.lukesova@zsloukov.cz

učitelka MŠ

Skip to content