Školní akce

Podrobné informace k jednotlivým akcím obdrží žáci od vyučujících.

 

14.10       cestopisná přednáška – manželé Márovi

17. 10.      ředitelské volno (MŠ v provozu, ŠD pro žáky 1. – 3. třídy bez oběda)

5. 11.         preventivní program pro 8. třídu

13. 11.       třídní schůzky

19. 11.       preventivní program pro 6. třídu

28. 11.       vánoční jarmark