Čestné prohlášení o provedeném AG testu

Škola nemá povinnost vydávat potvrzení o negativním výsledku testu žáků pro účely doložení této skutečnosti ve službách (např. kadeřnictví, holičství atd.) nebo pro účely amatérského sportu apod. Tuto skutečnost mohou žáci a jejich zákonní zástupci dokládat čestným prohlášením o testování ve škole nejdéle před 72 hodinami.

Čestné prohlášení si můžete stáhnout zde: