Zahájení školního roku – 1. 9.

Slavnostní zahájení školního roku letos neproběhne v tělocvičně, jak jsme byli zvyklí, ale v jednotlivých třídách.

Slavnostní přivítání ve třídách proběhne od 7:30 do cca 8:30.

Prosíme rodiče, aby respektovali nařízení o omezení vstupu do školy a nedoprovázeli své děti dovnitř do budovy. Rodiče prvňáčků jsou samozřejmě ve třídě vítáni.

Děkujeme a přejeme hezký zbytek prázdnin.