DĚKUJEME

Milí rodiče,

závěrem školního roku Vám upřímně děkujeme za výbornou spolupráci a úsilí, které jste vynaložili během distančního vzdělávání dětí v době uzavření školy. Jsme si vědomi, že to nebylo pro nikoho jednoduché období, a velmi si vážíme času a energie, které jste věnovali svým dětem při plnění školních úkolů.

Přejeme Vám krásné léto a zasloužený odpočinek od školních povinností.

Za pedagogický sbor Petra Bůnová