Veselé Velikonoce

Všem našim žákům, jejich rodičům i našim zaměstnancům přejeme klidné prožití velikonočních svátků.