Zápis do 1. třídy

Zápis do 1. třídy se bude letos konat bez přítomnosti dětí dne 24.4.2020. Do tohoto dne žádáme rodiče o zaslání vyplněné žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání na adresu školy. Formulář jste již obdrželi, popř. jde stáhnout na webových stránkách školy :
http://zsloukov.cz/2020/03/03/zadost-o-prijeti-k-zakladnimu-vzdelavani/
Případné dotazy na tel. 604 276 213.
Mgr. Petra Bůnováředitelka školy