Platby za obědy

Prosíme rodiče, aby zrušili trvalé příkazy na platbu stravného. Peníze, které jste již zaslali, vám budou vyúčtovány na konci školního roki.