Odpadá TV

Ve středu 26. 2. 2020 odpadá z důvodu školení zaměstnanců odpolední výuka TV na 2. stupni.