Výuka na 2. stupni 17. – 21. 2.

Z důvodu konání lyžařského výcviku bude výuka na 2. stupni probíhat bez odpoledního vyučování, výuka bude končit po 5. vyučovací hodině.